روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی  
روابط عمومی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی      مقام معظم رهبري (مدظله العالي): محيط دانشگاه بايد محيطي سرشار از علم، روحيه نحقيق و همراه با نشاط و جواني، احساس تعهد و مسئوليت و روحيه به فكر سرنوشت كشور بودن باشد.     
   سایتهای واحدها و مراکز دانشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آستانه اشرفیه

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آق قلا

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش بين المللي خليج فارس

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بادرود

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بهار

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بیجار

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پردیس

دانشگاه آزاد اسلامی مركز تركمنچاي

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز روانسر

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر و كليائي

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شازند

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شادگان

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شاهين شهر

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شهریار

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صفادشت

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فراشبند

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشيرين

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز كبودر آهنگ

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز كميجان

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کوهدشت

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا ـ زیباکنار

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد

دانشگاه آزاد اسلامی مركز ماهان

دانشگاه آزاد اسلامی مركز محمودآباد

دانشگاه آزاد اسلامی مركز مهاجران

دانشگاه آزاد اسلامی مركز مهديشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابركوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردكان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشكذر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اليگودرز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اميديه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد انديمشك

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملك

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسير

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئين زهرا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بيرجند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تويسركان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قيام دشت)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تيران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جيرفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمين

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دليجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر بابك

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسي

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفا شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفيان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شير

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات همدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علي آباد كتول

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فيروزآباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كنگاور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كهنوج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپايگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد كاووس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سليمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملاير

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهريز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميانه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميمه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور آباد ممسني

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ـ پیشوا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هاديشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنديجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کردکوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه


ارسال شده در تاریخ :1390/02/25     337718
خبرها
سایتهای مرتبط
روابط عمومي واحد علوم و تحقيقات

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سایت اعلام نتایج آزمونها

سایت ثبت نام آزمونها

كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

دفترچه راهنماي آزمون
نظر سنجي
ارتباط با كارشناسان
ورود به سیستم پرسش و پاسخ

فراخوان

[صفحه یکم ]

[ سایتهای واحدها و مراکز دانشگاهی]

[ تماس با ما]

[ توصیه های حفاظتی]

[ سخنی با داوطلبان گرامی]

[ اطلاعيه مهم معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي]